DSCF9156
DSCF7541
Litery "B.B" i "SKIN79" mienią się.