EOS_5874
DSCF7323
Litery "B.B" i "SKIN79" mienią się.